outlet

pobierz książki, artykuły, dokumenty, komentarze:


a/ media.pl – badania nad mediami w polsce (red. tomasz bielak i grzegorz ptaszek).

b/ fotografia – spojrzenia literackie i filmowe (red. tomasz bielak i ireneusz gielata)

c/ remiks. teorie i praktyki (red. michał gulik, paulina kaucz, leszek onak)